Vad hände 2020?

Vi skapade en filmtävling som blev över det vanliga, alla dessa fantastiska bidrag som får oss att minnas tillbaka 2020 som ett möjligheternas år trots motgångar i alla dess former. Vi hoppas att 2021 kan bli ett år där vi kan ta tillbaka ett förlorat år.