Hållbarhet
Brädsport är generellt en liten idrott, men vi har valt att säga en liten sport med stort hjärta. Många sporter är fyllda med våld, hat, konkurrens, selektering, fördomar, diskriminering och utanförskap, ja listan kan göras oerhört lång. INGET av detta får plats hos oss! Vår vision är att skapa tävlingar för alla åldrar, alla kön oavsett nivå på sin åkning. Vår ambition är att fylla varje ögonblick tillsammans, med glädje, gemenskap och ett livslångt idrottande. Med strategiska placeringar av stoppen på diverse orter som har vi som mål att främja sporten samt de åkare som finns i närhet,  
Anläggningar vi är och bedriver evenemangen på är 100% fosilfria. Vi är måna om vår natur och våra vatten och vill att alla i vår omgivning skall vara medvetna om

Jämställdhet
Ev priser, prispengar så fördelas detta lika oavsett kön. Om en kvinna vill tävla mot killar av egen vilja så är detta okej om det inte minimerar sin egen tävlingsgrupp.